Projekt Medela


Život nanečisto

Podpořen v roce: 2010

Země/oblast: Česká republika

Garant projektu: Múzy dětem

Popis projektu:

Co je to Život nanečisto:

Jde o projekt, který umožňuje dospívajícím klientům ústavů náhradní výchovné péče vyzkoušet si zásadní situace, s nimiž si zpravidla při přechodu do reálného života nevědí rady - například shánění a udržení práce, shánění bydlení a hospodaření s penězi.

Kategorie dospívajících je na období dospělosti připravována nedostatečně a přes řadu programů v podobě specializovaných seminářů se velká část dětí po odchodu z „domovských“ zařízení ocitá v sociální síti, v horším případě ve sféře kriminální. Projekt Život nanečisto se chce podílet na vylepšení této situace.

Metody, které projekt Život nanečisto (dále ŽNN) používá, jsou kombinací prvků psychodramat, interaktivních dramatických scének, zátěžových her a psychologického působení využívajícího navozených intenzivních zážitků.

Ke zvýšení motivace klientů slouží i účast známých herců i dalších umělců. Ti svou přítomností zvýší atraktivitu i věrohodnost probíhajících dějů a zároveň v roli pronásledovaných a životem i úředníky zkoušených pomáhají neutralizovat pocity méněcennosti a malé sebedůvěry, které jsou chronickým handicapem cílové skupiny ŽNN.

Základním a možná nejdůležitějším prvkem projektu je způsob zapojení vychovatelů z DD. Víkendové semináře totiž simulují reálný život i v tom, že s dětmi není jejich vychovatel, ale v roli (zákonně nutného) vychovatele je člověk, kterého neznají (vychovatel z jiného zařízení).

Tím, že vychovatelé sami předem absolvují Život nanečisto a na vlastní kůži okoušejí intenzivní emoční zátěž, jíž pak projdou jejich svěřenci, mohou adekvátně reagovat po návratu „svých dětí“ ze ŽNN.

Hlavní principy projektu jsou dlouhodobě konzultovány s partnerskými neziskovkami i s výchovnými pracovníky konkrétních dětských domovů /např. DD Solenice, DD Sázava, DD Písek, DD Potštejn a další/. A právě z prostředí ústavů náhradní výchovné péče vzešel nápad, že by projekt Život nanečisto mohl zásadním způsobem ovlivnit dosavadní praxi zařízení náhradní výchovy, kdy je hlavní pozornost většinou věnována malým dětem a adolescenti vyrůstají do značné míry stranou vlivu vychovatelů. Vychovatelům nabízí ŽNN instrument, který jim umožní zaujmout a motivovat dospívající klienty pro nácvik dovedností nutných pro život „venku“.

ŽNN počítá s dlouhodobou komunikací s dětmi, s jejich opakovanou účastí na zážitkových pobytech i se systematickou spoluprací s jednotlivými zařízeními náhradní výchovy.

V rámci ŽNN vzniká kurs pro vychovatele, který nabízí metody kurzu v modifikaci použitelné v podmínkách dětských domovů.

Tým ŽNN také připravuje počítačovou hru Život nanečisto, která vnese témata přípravy na reálný život i do volnočasových aktivit dětí, kterých se problémy sociální adaptace týkají.

V důsledcích může napomoci ŽNN snížení sociálních rizik pro podstatnou část populace a snad i napomoci vylepšení bezpečnostní situace (snížení počtu mladých delikventů).

V roce 2007 absolvovalo kurzy ŽNN 96 dětí z 26 DD z celé České republiky. Projekt se letos rozšiřuje o kurz pro vychovatele, který umožní vnést principy do vnitřního života zařízení náhradní výchovy.

V rámci projektu také probíhá vývoj počítačové hry Život nanečisto, která umožní nejen absolventům kurzu vyzkoušet si své schopnosti v kritických situacích, které přináší a může přinášet reálný život.


Projekty - archiv »