Projekt Medela


Prevence vztekliny u dětí školního věku kmene Samburu

Podpořen v roce: 2010

Země/oblast: Mt. Kulal a Loiyangalani, kmen Samburu, severní Keňa

Garant projektu: David Modrý, Lake Turkana Trust a VFU Brno

Popis projektu:

Chudoba, nedostatek infrastruktury, absence vzdělání a chybějící nebo nedostatečná zdravotní péče činí z infekčních onemocnění jeden z nejvýraznějších problémů afrického kontinentu.

V severní Keni tradičně žijí polonomádští pastevci kmenů Turkana, Samburu, Gabra a Rendile ve velmi úzkém kontaktu s prostředím, svými stády a divokou přírodou. Nedostupnost terapeutické, diagnostické i profylaktické zdravotní péče je v současné době jedním z hlavních problémů, kterým jsou tito lidé, a zejména pak jejich děti, vystaveni.

Současná medicína má dostatek prostředků pro prevenci a omezení dopadů celé řady infekčních onemocnění. O to smutnější je fakt, že kvůli finanční a logistické nedostupnosti v severní Keni umírají děti. Situace je o to více alarmující, že přesné statistiky o úmrtnosti nomádů nikdo nevede.

Příčiny stávající situace je možno hledat v (i) chybění finančních zdrojů, (ii) nedostatečné informovanosti obyvatel, (iii) logistické nedostupnosti oblasti a vzdálenosti od center a (iv) omezených možnostech místní zdravotní služby.

Cílem projektu je poskytnout a zorganizovat vakcinaci dětí kmene Samburu ze základní školy v Tuum a ze dvou satelitních školiček v sousedních komunitách. Jedná se o tři školy navštěvované dětmi jednoho etnika: Tuum (235 dětí), Lare-rok (46 dětí) a Loonjorin (130 dětí). Všechny vakcinované děti pocházejí z velmi primitivních poměrů, celá oblast je na okraji zájmu vládních orgánů a mimo dosah solidní lékařské péče, dva dny cesty z Nairobi. Vládní zdravotní služba rámcově zajišťuje vakcinaci proti spalničkám a poliu a vakcinaci polyvalentní vakcínou diptheria/pertussis/HepB/heamophilus influenzae B.

Celá oblast ale současně čelí problémům s řadou dalších smrtelných onemocnění, běžná je tuberkulóza a tetanus. Oblast je navíc nechvalně známá rostoucím výskytem úmrtí dětí na vzteklinu po pokousání vzteklými zvířaty, takže pre-expoziční plošná vakcinace dětí a potom především post-expoziční vakcinace pokousaných zabrání řadě smrtelných případů. Vakcinace dětí představuje asi největší pomoc, kterou je možno při omezených finančních prostředcích poskytnout, neboť poskytuje v podstatě doživotní výhodu a omezení rizika onemocnění.

Samotná vakcinace bude provedena v součinnosti s NGO SHADE, která na místě působí a má od District Health Office nezbytnou autorizaci.

Finanční odhad: Prostředky odhadnuté na jednoletou kampaň pro 500 dětí:

Vakcíny: preventivní proti vzteklině, tetanu a BCG KSh 1,000,000
50 x post-expoziční vakcína proti vzteklině KSh. 150,000
Chladicí box pro přepravu vakcín KSh. 70,000
Transport, základní logistika KSh. 100,000
Technická podpora KSh. 80,000
Celkem: KSh. 1.400,000
Celkem přepočteno cca Kč 500,000

Projekty - archiv »